خاطره ها و فاصله ها

 

پشت هر شعری، دفتری خاطره است

بین هـر دیداری، انـدکی فـاصله است

/ 1 نظر / 27 بازدید
گلبرگ

هیچ فاصله ای نیست اگر خاطره یار در قلب و خیالت نشسته باشد... خاطره ها هستند که فاصله ها نباشند!