سپاس از خدای بهشت و اردیبهشت

 

خداجان!

تا فراموشم نشده،

بابت این هوای نازنین اردیبهشت

بابت این رحمتی که بر سر ما باراندی

بابت این خنده ها و لطف‌ها

از تو ممنونم.

 

کاری کن آنهایی را دردهایشان،

فرصت تماشای زیبایی‌ها را ازشان گرفته،

زود زود، خوب شوند.

 

آمین ای خدای مهربانی‌ها

/ 6 نظر / 27 بازدید
رضوان

الهی آمین. داشت یادم می رفت که باید به خاطر این هوای لطیف شکر گذاری کنم. ممنون که یادآوری کردین.

گندم

آمین ای خدای مهربانی ها ... به روزم...با سلام.